Foto: Emåförbundet

Grönling

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Grönling förekommer naturligt i Sverige i ett antal vattensystem. I Emån har den påträffats i samband med elfiske i Vetlandabäcken.

Grönling är en bottenlevande fisk som förekommer i både rinnande och lugna vatten, helst på steniga bottnar rika på gömställen. I Sverige liksom i större delen av utbredningsområdet lever grönling nästan uteslutande i mindre bäckar och åar, men i Finland påträffas den även vid stranden av flera sjöar. Grönling är mest aktiv på natten, då den äter mindre kräftdjur och insektslarver.

Leken sker nattetid under en längre period i april–juni. Äggen är relativt få (700–5 000) och avges ett och ett eller i mindre klumpar, som efter befruktning klibbar fast på växter och bottensubstrat. Äggen kläcks efter en till två veckor beroende på temperaturen (snabbare vid högre temperatur). De unga fiskarna uppehåller sig på grunt vatten i lugnt flytande partier under den första tiden efter kläckning. Grönling växer till 3–4 centimeters totallängd redan första sommaren. Svenska grönlingar blir könsmogna först den tredje sommaren vid en storlek av 7–8 cm. Livslängden kan uppgå till 2–4(–6) år. (Källa: Artdatabanken)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår