Emåförbundet - ett vattenförbund

Emåförbundet är en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag, industrier, sågverk och större jordbruksföretag och lyder under lagen (1976:997) om vattenförbund. Lagen föreskriver att ”Den som enligt miljöbalken eller äldre lag har medgivits rätt att inverka på vattenbeskaffenheten eller i övrigt på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet skall vara medlem i förbundet. Syftet är att medlemmarna gemensamt finansierar en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad kontroll av vattenkvaliteten.

Lagen om vattenförbund ger möjlighet för Emåförbundet att ställa krav på medlemskap för icke tillståndspliktiga verksamheter som inverkar på vattenförhållandena, om det är av särskild betydelse för förbundets verksamhet. Vilka som ska vara medlemmar regleras genom en förrättning som utförs av en särskild förrättningsman, utsedd av länsstyrelsen. Eftersom verksamheter i avrinningsområdet ibland byter ägare, läggs ned eller kanske utökar sin verksamhet, finns ett behov av att med jämna mellanrum göra en ny förrättning.

Som medlem i förbundet bidrar man på ett kostnadseffektivt sätt till den viktiga övervakningen av vattenkvaliteten samtidigt som man kan få hjälp med vattenrelaterade frågor, få information om vattenkvalitet och hjälp med t.ex. ansökan om bidrag till åtgärder som gagnar vattenhushållning och vattenkvalitet. Som medlem kan man också föra sin talan vid Emåförbundets årsmöten och därigenom vara med och påverka förbundets verksamhet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår