Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Lax

Salmo salar (Linnaeus, 1758)

Laxen i Emån är ett av de få kvarvarande Östersjöbestånden söder om Dalälven med en naturlig reproduktion av betydelse. Laxfisket i Emån har mycket gamla anor och i historiska dokument från medeltiden, s.k. jordeböcker, finns Emåns namn upptaget med anledning av laxfisket. Fiskets omfattning har sålunda varit stort och t ex. år 1770 fanns det inte mindre än 29 fasta fisken i Emån, med hela 66 laxtenor enbart i de delar som flyter genom socknarna Mönsterås, Döderhult, Fliseryd och Högsby (Klippinge 1999). Uppgifter om laxfiskarnas lekvandringar i Emån finns sedan långt tillbaka. Filip Trybom beskrev 1890 att laxen vandrade som längst till Ädelfors (ca 14 mil uppströms!) och sågs årligen vid Turefors strax nedströms.

Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser om det rörde sig om lax eller havsöring eftersom dessa två arter ofta förväxlades och generellt ansågs som en och samma art. Man kan dock förmoda att det rörde sig om lax eftersom tidpunkten för fiskens ankomst till ån i maj-juni tyder på detta. Ett flertal svårbemästrade fall bl.a. Torsforsen vid Emsfors och Hålloppsfallet uppströms Fliseryd begränsade havsöringens lekvandringar i ån (Klippinge 1999). Laxen minskade dock kraftigt i numerär då kraftverksbyggandet tog fart i början av seklet. Detta kompenserades först med laxtrappor, vilka aldrig fungerande tillfredsställande.

Av Emåns totala längd på ca 24 mil är det idag enbart de första fyra milen, mellan Högsby och Em, som utnyttjas för lek och uppväxt av havsöring och lax. För att utnyttja hela denna sträcka måste fisken dessutom passera tre fiskvägar, vid Karlshammar, Finsjö- övre och nedre kraftverk. Under 2000 färdigställdes nya fiskvägar i form av omlöp vid Finsjökraftverken. Laxen är dock svår att locka upp i mindre fiskvägar eftersom den gärna följer huvudströmmen.

Största registrerade lax från Emån är en fisk på 26,62. En annan fisk värd att nämna är den mycket vackra blanklax Lars-Peter Gustavsson fångade på 24,2 kg i Sea Pool på Ems vatten den 22 maj 2000.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår