Laboratorier och underkonsulter

Njudung Energis laboratorium i Vetlanda

pH-värde, alkalinitet, konduktivitet, färgtal, turbiditet, oxygen, P-tot, PO4-P, N-tot, NO3-N, NH4-N, natrium, kalium, klorid, sulfat, klorofyll, Absorbans, jonbytt aluminium, TOC.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 1869. Laboratorieansvarig är Marianne Andersson.
www.njudung.se

ALS

Metaller i vatten, sedimentanalyser, PFAS och PCB i fisk.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 2030. Laboratorieansvarig är Kent Utterström.
www.alsglobal.se

SWECO (tidigare Medins Havs- och Vattenkonsulter AB)

provtagning, analys och utvärdering av bottenfauna och påväxtalger.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 1646. Laboratorieansvarig är Mats Medin.
www.medinsab.se

Pelagia

analyser och utvärdering av växtplankton i sjöar (från och med 2024)

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 1846.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår