Emåkartan

Emåförbundet har tagit fram en egen karta med information som är direkt kopplad till vår verksamhet. Som vattenförbund och vattenråd vill vi hela tiden bli bättre på att tillängliggöra information på ett pedagogiskt sätt. Att som besökare på emån.se kunna leta informtion via karta tror vi är ett steg i rätt riktning. Observera att man kan tända upp kartan i helskärmsformat genom att klicka på länken under kartan.

Vi fyller hela tiden på kartan med mer information, samtidigt som vi har bestämt oss för att inte lägga in sådan data som man kan hitta via myndigheters webplatser. Nedan tipsar vi om andra bra karttjänster för dig som letar information om t.ex. vattenförvaltning, miljökvalitetsnormer, kulturlämningar, markförhållanden, Natura 2000-områden eller något hela annat.

I dagsläget består Emåkartan av följande skikt, som man tänder och släcker via menyn "Visa på karta" uppe till höger:

Recipientkontroll

Kartbaserad information om Emåns recipientkontrollprogram.

Vattenuppehållande åtgärder

Restaurering av våtmarker i olika former är ett oerhört viktigt klimatanpassningsarbete. Emåförbundet arbetar aktivt tillsammans med markägare i hela avrinningsområdet, och här presenteras ett urval av åtgärder som genomförts.

Emån i bilder

Tanken med denna kategori är att illustrera Emåområdets mångformighet. Här visas bilder från olika miljöer som kanske kan inspirera till en trevlig utflykt?

Biotopvårdsåtgärder

Under denna kategori har vi samlat ett urval av olika åtgärder som genomförts till förmån för fisk och övrig flora o fauna i strömmande vatten, antingen i Emån eller i något av dess biflöden. Ofta handlar det om återställningar av tidigare mänsklig påverkan vid tex dammar och flottleder.

Mätstationer

Emåförbundet har genom åren byggt upp ett unikt system för övervakning av vattennivåer och -flöden i avrinningsområdet. Detta är till stor hjälp i vattenhushållningen, som är en av förbundets största verksamhetsgrenar. 

Delavrinningområden

Emåns avrinningsområde är indelat i 19 olika delavrinningsområden som visas om man tänder detta skikt.

 Visa fullskärm

Tips på andra karttjänster

  • Vattenkartan - om statusklassning, miljökvalitetsnormer mm
  • Skogens pärlor - om markförhållanden, Naturvårdsavtal mm
  • Skyddad natur - om reservat, Natura-2000 områden och riksintressen
  • Fornsök - om forn- och kulturlämningar
  • Min karta, lantmäteriet - med fastighetsgränser och flygfoton från förr
  • HydroNu - med modellerade vattenflöden och prognoser

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår