Älvgruppen

Syfte med älvgruppen

Syftet med älvgruppen är att sprida kunskap om vattendraget bland deltagande organisationer samt skapa nätverk för att underlätta samarbete inför situationer med låga och höga flöden.

Älvgruppen har vattendragets avrinningsområde som bas och dess medlemmar består av olika intressenter och aktörer inom avrinningsområdet. I älvgruppen ingår bland annat representanter från länsstyrelser, kommuner, vattenregleringsintressenter, räddningstjänster, SMHI samt andra organisationer med ansvar och uppgifter inom aktuellt område.

En annan viktig uppgift är att utmed vattendraget verka för att förebyggande åtgärder vidtas och att dessa samordnas så att inte ytterligare skador uppstår vare sig uppströms eller nedströms en eventuell åtgärd.

Emåns älvgrupp består av följande personer:

Ilan Leshem, Emåförbundet

Nils Hedberg, Länsstyrelsen i Kalmar

Stina Ljung, Länsstyrelsen i Jönköping

Michael Hesselgård, Räddningstjänsten i Hultsfred

Ingmar Idh, Räddningstjänsten i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn

Thomas Ljunggren, Räddningstjänsten på höglandet

Bernt Westerström, Räddningstjänsten i Eksjö

Pär-Olof Högstedt, Vetlanda kommun

Håkan Linde, Uniper

Magnus Johansson, LRF, Emåns bevattningsförening

SMHI

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår