Emåförbundets jord- och skogsgrupp

Inom Emåförbundet finns en arbetsgrupp (JoS) bestående av kanslipersonal och representanter från bransch- och kunskapsorganisationerna Södra, LRF, Naturskyddsföreningen m.fl av vilka flera dessutomm är fastighetsägare och företagare inom jord- och skogsbrukssektorn. Gruppens ambition är att utbyta information och diskutera frågeställningar som rör jord- och skogsbruk och kopplingar till vattenkvalitet, vattenmiljöer och vattenanvändning. Gruppen träffas i regel ett par gånger årligen men håller även kontakt genom mail. Målsättningarna för JoS är att verka för ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt jord- och skogsbruk inom avrinningsområdet och detta sker genom ett antal olika verksamheter (se nedan).

Verksamheter

Jord- och skogsgruppen har varit involverade i bildandet av en vattendragsgrupp i Fuseån 2005-2007 inom EU-Interregprojektet ENMAR, ett informations- och kontaktnätverk "Emånätet" under 2008-2009 (länsstyrelsen vattenrådsmedel) , LBU- projektet "Fokusgrupper" (Skogsstyrelsen LBU) och  LOVA-projektet "Ingarpasjön" i Eksjö kommun. Läs mer om våra projekt här.

Kontaktperson:

Thomas Nydén, Emåförbundet

thomas.nyden@eman.se

073 344 78 16

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår