Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Asp

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Aspen är Sveriges största inhemska vitfisk och den förekommer i sjöar och vattendrag från Emån i söder till Dalälvens nedre lopp i norr. Arten är som vuxen en utpräglad rovfisk och livnär sig huvudsakligen på fisk. Karaktäristiska drag, förutom dess storlek, är dess tydliga underbett och stora gap. Kunskapen om dess förekomst i Emån är bristfällig vilket även den äldre litteraturen vittnar om. Filip Trybom skriver (1894), den verkliga aspen sade man sig dock ej ha sett här (vid Ädelfors), emellertid lära stora aspar fångas vid Kleva, 3 km längre ned i ån, när vattnet minskas på somrarna, och det är ju icke omöjligt, att man med asping vid Ädelfors också menar asp?. Sannolikt förväxlades färna och asp relativt ofta och säkerligen betraktades färna ibland som små aspar, vilket det lokala namnet asping? antyder. Sommaren 1999 fångades ett exemplar av asp under provfiske vid Fliseryd. Muntliga uppgifter anger även fångst av asp nedströms Nötåns sammanflöde samt i sjöarna vid grönskogsområdet. För att konstatera förekomst av ett etablerat bestånd krävs dock fler fångstansträngningar. Sportfisket vid Em saknar för övrigt dokumenterade fångster av asp. Svenska sportfiskerekordet lyder 8,015 kg och fångades i Väringen (Örebro) 2008.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår