Förbättrade livsmiljöer

Under projektperioden ska ett antal restaureringsåtgärder genomföras i området. Restaurering i det här fallet innebär återställning av på olika sätt påverkade miljöer i vattendraget. Det kan vara flottledsrensningar, avsänkningar, omgrävning av vattendrag eller något annat som på olika sätt utarmat de ursprungliga livsmiljöerna för åns invånare.

Ett antal olika områden och åtgärder har pekats ut:

 • Emån vid Grönskog – återställning forsnackar, biotopvård
 • Fliserydskvillen – biotopvård, lekbottnar
 • Emsfors Vrångeström – öppna kvill, biotopvård, död ved
 • Emsfors Villan – biotopvård
 • Jungnerholmarna huvudfåran – biotopvård, lekbottnar
 • Jungnerholmarna Mejerikvillen – biotopvård
 • Jungnerholmarna Cylinderkvillen – biotopvård
 • Jungnerholmarna Sågkvarnskvillen – biotopvård, lekbottnar
 • Alsedabäcken – projektering och biotopvård
 • Emån vid Sjunnen – biotopvård
 • Solgenån vid Skede – biotopvård, lekbottnar
 • Gnyltån – återmeandring

Projektgruppen som jobbar med förbättrade livsmiljöer kommer att engagera olika aktörer i aktuella områden som huvudmän för åtgärderna. Bland annat kommer Emsfors och Fliseryds sportfiskeklubbar att delta, liksom Mönsterås kommun, Grönskogs gård och Alseda-Skede fiskevårdsområdesförening. Ett brett spektra av organisationer alltså.

Inom projektet finns en begränsad budget för åtgärder och tanken är att söka extern finansiering motsvarande minst 50% av denna, ett arbete som pågår inom projektet just nu.

De första åtgärderna beräknas kunna genomföras under hösten 2016.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår