Malen (Silurus glanis)

Malen (Silurus glanis) utsågs till smålands landskapsfisk 1994. Även om malen förekommer i både Skåne och Södermanland är det i de småländska vattendragen Emån och Helgeån som malen hyser de mest livskraftiga populationerna. 

Malen är europas största sötvattensfisk och de svenska vattendragen utgör artens nordligaste utbredning (s.k. randpopulationer) vilket gör dem extra känsliga pga det relativt kalla klimatet. Malen kräver nämligen varma sommarperioder för att lyckas med sin fortplantning vilket troligen är den största begränsande faktorn för artens överlevnad i svenska vatten.

Även om malpopulatonen i Emån kan betraktas som livskraftig är arten ansedd som akut hotad i Naturvårdsverkets rödlista över hotade växt- och djurarter i Sverige. Den är dessutom sedan länge fridlyst och skyddad mot allt fiske (SFS 1994:1716).

Inom Kalmar län pågår ett övervakningsprogram för att följa upp populationsutvecklingen Emån. Du kan läsa mer om malen  om du klickar dig vidare på vår hemsida till fiskarter.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår