Emåns fiskegrupp

Inom Emåförbundet finns en arbetsgrupp kallad "Fisk- och fiskegruppen" (FoF) med bred representation från olika aktörer i ämnesområdet (se nedan). Fiskegruppen utgör med sin breda kompetens en resurs i Emån, den viktigaste funktionen är att skapa en bred förankring och effektiv informationsspridning till flera aktörer i avrinningsområde, utbyta kunskap, fördela arbetsuppgifter och resurser samt att bistå med ansökan om medel till olika åtgärder. Genom att samordna de krafter och resurser som finns kan man också lättare hitta lösningar och finansieringsformer.

Emåns Fiskegrupp består av representation från följande organisationer:

 • Emåförbundet
 • Gustaf Ulfsparres Stiftelse
 • Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Länsstyrelsen Kalmar län
 • Sportfiskarna
 • Fiskevattenägarna Jönköpings län
 • Fiskevattenägarna Kalmar län
 • Fiskevårdsområdesföreningar i Jönköpings län
 • Fiskevårdsområdesföreningar i Kalmar län
 • Kommunerna
 • Fiskeklubbar Jönköpings län
 • Fiskeklubbar Kalmar län
 • Kustvattenrepresentant
 • Övriga med sakkunskap

 

Fiskets intressenter

Fisket är en viktig verksamhet inom Emåns vattensystem som tilldrar sig stort intresse. Inom området finns inte mindre än 80 fiskevårdsområdesföreningar (fvof), 20 sportfiskeklubbar, ca 9 turistfiskeentreprenörer, och 1 licensierad yrkesfiskare (i Solgen). Sammanlagt är det flera tusen personer som på ett eller annat sätt är inblandade i någon av de nämnda organisationerna. Till detta kommer ett stort antal personer som bedriver sportfiske i området men som inte är organiserade.

Utveckling av sportfisket

Fiskegruppens ambition är att utveckla fisket i Emån framföralltgenom fiskevårdsinsatser för att skapa en hållbar och uthållig grundsamt öka kvaliteten på den information som finns kring fisket ochfiskevattnen. Men även genom marknadsföring och utveckling avmöjligheter till olika typer av fiskeupplevelser inom avrinningsområdetsåväl för gästande fiskare som lokala. För det är fiskegruppens bestämdauppfattning att den största potentialen för utveckling avnäringsverksamhet med koppling till Emån finns inom fisket. Attraktivtfiske ger ökad tillströmning av besökare och därmed god marknadsföringav området som i sin tur ger övriga näringar kringintäkter. Emånspotential är i dagsläget underutvecklad.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår