Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Braxen

Abramis brama (Linnaeus 1758)

Braxen är en mycket vanlig vitfisk i både sjöar och större lugnflytande vattendrag. Tidigare har den varit en uppskattad matfisk och haft stor betydelse för husbehovs- och binäringsfisket i Sverige. I Emåns vattensystem finns den relativt allmänt spridd över hela avrinningsområdet och har säkerligen flyttats till nya vatten förr i tiden. Numera har den störst betydelse inom tävlings- och specimenmete och många sportfiskare har inriktat sig på att fånga stora exemplar av arten. Man använder den även som kräftbete. Braxen är en utpräglad bottenlevande fisk och bökar oftast runt i bottensedimenten på jakt efter mygglarver, maskar och snäckor. Under vintern uppsöker den djupare vatten och samlas ofta i täta stim i djuphålorna. I näringsfattiga och djupa sjöar blir braxen ofta storvuxen eftersom födokonkurrensen och antalet individer ofta är låg. Den största inrapporterade braxen är från sjön Bellen 87-06-07, den vägde 3,66 kg. Men stor braxen har även fångats i Emåns huvudfåra bl.a. en fisk på 3,6 kg tagen 81-08-18.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår