Emån som vattenråd

Vattenrådsarbete är ett långsiktigt arbete med utgångspunkt från det lokala planet med markägare, lokala aktörer och allmänhet. Att utgöra en kunskapsplattform och länk mellan aktörer och berörda myndigheter ser vi som som en av Emåförbundets viktigaste uppgifter. En bred förankring och möjlighet att diskutera frågor utifrån såväl markägar- som myndighetsperspektiv är nödvändigt om man skall bibehålla de värden som finns i Emån samt kunna arbeta effektivt med målet att uppnå god ekologisk status.

 

Vattenrådsarbetet pågår kontinuerligt och kräver ständiga kontakter och aktiviteter inom avrinningsområdet. Den begränsande faktorn är de ekonomiska resurserna och tid men vattenrådsarbetet är komplext och ska genomsyra och beröra alla Emåförbundets olika verksamhetsområden på ett eller annat sätt.  Inom dessa delar har vi därmed möjligheter att kontinuerligt sprida information och arbeta med vattenfrågor.

Vi har ett bra samarbete med många av kommunerna inom avrinningsområdet via de kommunala vattengrupperna. I flera av dem är Emåförbundet sammankallande och arbetet kan t.ex. handla om att vi bistår kommunerna med sakkunskap i vattenfrågor eller att vi tillsammans planerar och genomför olika projekt.

 

Allmänhetens deltagande är ett av de svåraste områdena att arbeta med eftersom det kräver mycket tid och resurser. Vår strategi är att erbjuda våra verksamheter vid aktiviteter hos andra etablerade bransch- och intresseorganisationer som t.ex. naturskyddsföreningen, LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Fiskevårdsområdesföreningar. På detta vis når vi ut till våra målgrupper och knyter ständigt nya kontakter och skapar nya samarbetsformer. Andra sätt att nå ut till allmänheten och viktiga aktörer är via vår facebooksida och Emåutställningen, en ambulerande utställning på offentliga platser (bibliotek och museum) inom avrinningsområdet där vi når ut till en bred publik.

Emåförbundet är ofta anlitade som föredragshållare, här ges information till en studentgrupp från Linnéuniversitetet.

Emåförbundet informerar på en dag vid Emåns Ekomuseum som Södra Skogsägarna arrangerade. Vi försöker "haka" på aktiviteter som andra intresseorganisationer planerat för att där nå mycket folk.

De allra flesta är nyfikna och intresserade av vatten och de djur som lever i vattnet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår