Emåförbundet som vattenråd

Vattenrådsarbete är ett långsiktigt arbete med utgångspunkt från det lokala planet med markägare, lokala aktörer och allmänhet. Ett vattenråd ska utgöra en kunskapsplattform och länk mellan privatpersoner och berörda myndigheter. En bred förankring inför olika typer av åtgärdsprojekt och möjlighet att diskutera frågor utifrån såväl markägar- som myndighetsperspektiv är nödvändigt om man skall bibehålla de värden som finns i Emån samt kunna arbeta effektivt med målet att uppnå god ekologisk status.

Vattenrådsarbetet pågår kontinuerligt och kräver ständiga kontakter och aktiviteter inom avrinningsområdet. Den begränsande faktorn är de ekonomiska resurserna och tid, bidragen från Vattenmyndigheterna till Sveriges vattenråd är väldigt litet. Men vattenrådstänket genomsyrar hela Emåförbundets verksamhet på ett eller annat sätt. På så vis blir vårt vattenrådsarbete betydligt mer omfattande, och vi sprider kontinuerligt information om vad ett vattenråd är och kan hjälpa till med.

Vi har ett bra samarbete med många av kommunerna inom avrinningsområdet via de kommunala vattengrupperna. I flera av dem är Emåförbundet sammankallande och arbetet kan t.ex. handla om att vi bistår kommunerna med sakkunskap i vattenfrågor eller att vi tillsammans planerar och genomför olika projekt.

Allmänhetens deltagande är ett av de svåraste områdena att arbeta med eftersom det kräver mycket tid och resurser. Vår strategi är att erbjuda våra tjänster vid aktiviteter hos andra etablerade bransch- och intresseorganisationer som t.ex. naturskyddsföreningen, LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Fiskevårdsområdesföreningar. På detta vis når vi ut till våra målgrupper och knyter ständigt nya kontakter och skapar nya samarbetsformer.

Andra sätt att nå ut till allmänheten och viktiga aktörer är via vår hemsida och facebooksida. Vi har även börjat ta fram kortare informationsfilmer för att sprida information i våra olika kanaler.

Emåförbundet är ofta anlitade som föredragshållare, här ges information till en studentgrupp från Linnéuniversitetet.

Emåförbundet informerar på en dag vid Emåns Ekomuseum som Södra Skogsägarna arrangerade. Vi försöker "haka" på aktiviteter som andra intresseorganisationer planerat för att där nå mycket folk.

De allra flesta är nyfikna och intresserade av vatten och de djur som lever i vattnet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår