Aktuella vattenflöden / vattennivåer

Du kan se flödesdiagram från stationerna genom att klicka på de blå punkterna i kartan.

Visa fullskärm

 

Prognoser

Prognoser för vattenföring de närmaste dygnen finns på smhi:s hemsida i tjänsten Hydrologiskt nuläge. Klicka på knappen nedan för att komma dit.

 

Notiser vattenhushållning

 

2023-01-28   Vi har upptäckt ett kalibreringsfel för mätstationen i Nömmen. Detta är from idag korrigerat, men det innebär att alla värden som är äldre än dagens datum egentligen ska vara 13 cm högre. Vi ber om ursäkt för detta men rätt ska vara rätt...

2022-05-04   Just nu kan vi inte uppdatera flöden och vattennivåer på hemsidan pga en funktionsuppdatering. Vi räknar med att all data uppdateras som vanligt igen fr.o.m. imorgon torsdag.

2020-09-01   Fr.o.m. 1 september mäter vi vattennivå i höjdsystem RH2000 vid mätstationen i Figgölehult. För att översätta tidigare mätvärden från stationen behöver man addera 28,76 m till tidigare värden.

2020-08-26   Vår server som samlar in värden från mätstationer har kraschat p.g.a ett cryptovirus. Vi jobbar med att återställa systemet.

Flöde vid Stensåkra (Vetlanda- Emåns huvudfåran): https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=all,stationid=2361,type=water

Flödet vid Brusafors (Mariannelund- Silverån): https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=all,stationid=1622,type=water

Emsfors (nära Emåns mynning): https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=all,stationid=20002,type=water

2020-08-24  Systemet som hämtar data från mätstationerna kraschade i slutet av förra veckan. Vi jobbar med att lösa problemet. 

2020-07-03   Tryckgivaren i Flen har bytts ut. Grafen kan se lite konstig ut men sjöns nivå är relativt stabil just nu.  

2020-07-02   Tryckgivaren i Hagelsrum är trasig och kommer att bytas ut så fort vi får hem en ny. Tappningen från Hulingen är ca 1,4 m3/s.

2020-05-14    Datahämtning från nivå/flöde-mätstationerna fungerar inte för tillfälle. Vi jobbar med att lösa problemet.

2020-03-02 Vattennivåerna i Emåns övre delar minskar nu och förväntas fortsätta minska trots pågående snösmältning. I nedre delar av Emåns huvudfåran förväntas nivåerna fortsätta stiga.   

2020-02-24 Fortfarande höga och stigande nivåer i samtliga vattendrag. Enligt prognoserna kommer flödet i den översta delen av Emån med biflöden att kulminera i mitten av denna veckan.

2020-02-21    Enligt SMHI är det klass 1 varning för höga flöden i Emån. Prognoserna pekar mot fortsatt stigande nivåer i vattendrag samt nederbörd under kommande period. I Stensåkra mäter vi idag 21 m3/s vilket motsvarar enligt statistik medelhögvattenföring (MHQ). 

2020-02-19 Marken är mättad nu och nivåerna i Emåns avrinningsområdet fortsätter stiga. Enligt SMHI:s metrologiska prognos kommer mer nederbörd imorgon och under helgen. I nu läge kan vi inte prognostisera när Emån kulminera utan ser nivåstigning under kommande period.

2020-02-17    Marken är mättad nu och nivåerna i Emån stiger och kommer att fortsätta stiga under kommande period. Det blåser kraftigt mot pegeln i Hjortesjön varför den visar en högre nivå i sjön  än vad som i verkligheten är fallet.  

2019-11-28    Mätstationen i Bodafors (Rydsfors) har omkalibrerat.

2019-11-06    Mätstationen i Bodafors (Rydsfors) har omkalibrerat.

2019-08-23 Flödet i Pauliströnsån är lägre än vad som vissas på hemsidan. Flödesmätningen påverkas av ett underhållsarbete intill mätstationen, se bild nedan.

2019-07-09    Vi har sedan cirka 03:45 på morgonen ingen överföring av Emsforsflödet till vårt system vilket lär synas på överföringen till hemsida imorgon. Felsökning pågår och jag räknar med att vi är igång under förmiddagen

2019-06-19    Den låga flödet i trenden vid Emsfors beror på fel i mätutrustningen, detta åtgärdades under gårdagen.

2019-03-29 Igår gjordes ett försök att byta en del kommunikationsutrustning.  Det orsakade en dipp i flödesmätningen vid Emsfors som alltså visar felaktiga värden.

2019-03-22    Efter en kraftig rensning vid Linneån gjorde vi nya flödekalibreringar. Flödekurvan kommer därför att se lite konstig ut nu efter inmatning av reviderande värden.

2019-02-21    Mätstationen vid Storesjöns utlopp är tills vidare avstängd. Mätangivelserna är inte korrekta. Vi jobbar på att lösa problemet.

2019-01-07    Under tiden tisdag 2019-01-08 till torsdag 2019-01-10 kommer visningen av Emåns flöde vid mätstationen i      Emsfors att vara avstängd.

2018-12-14    Information om risk för vattenbrist finns på  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist

2018-11-29    Vi har lite inkörningsproblem med stationen i Högsrum. Förhoppningsvis får vi igång den inom de närmaste dagarna.

2018-08-08    Idag gjorde jag en flödemätning i Fuseån, jag fick det till ca 50 l/s. Tryckgivaren hänger i luften och visar fel värde. Mätningen hoppar igång igen när flödet stiger.

2018-07-23    Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län har informationssidor om torkan och dess följder. Du hittar sidorna här: Jönköpings län >>     Kalmar län >>

2018-07-16    Torkan ser ut att fortsätta ett tag framöver, och för er som har rättigheter för bevattning men omfattas av domens begränsningsregler är det hög tid att kontrollera så att ni håller er på rätt sida av tillståndet. Mer information hittar ni här >>

2018-07-06    Mätstationen vid Stensåkra visar nu vid låga flöden något högre flöde än i verkligheten. SMHI gjorde nya mätningar idag som konfirmerar detta. Sjön Grumlan, som är Vetlandas huvudvattentäkt,  sjunker ca 1 cm/dygn. Vi har därför minskat tappningen till under 300 l/s.

2018-06-20 Mätstationen vid Emsfors omkalibrerades 18:e juni. 

2018-06-11 Mätstationen i Linneån kommer att omkalibreras. Sambandet nivå/flöde stämmer inte i nuläget.

2018-06-01 Att hushålla med vatten blir allt svårare! Länk >>

2018-05-31 SMHI:s statistik visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Länk >>

2018-04-04 Enligt prognoserna kommer kulmen om ca 10 dagar. Lite sent i år.

2018-03-19    Enligt statistiken infaller vårfloden i Emån vid månadsskiftet mars-april. Vi förbereder oss!

2018-03-19    Mätstationen i Flen krånglar, vi testar med att tanka upp nya konfigurationer.

2018-02-18 Vi har för närvarande problem med datakommunikation med våra mätstationer.

2017-06-20    SMHI: Ny tjänst på webben "Information om vattenbrist"

2017-06-12    SVT Jönköping: Låga grundvattennivåer trots skyfall

2017-05-12    Länsstyrelsen i Jönköping: "FAQ om lågt grundvatten"

2017-05-01    Hultsfred.se: "Bevattningsförbud införs 1 maj"

2017-04-28    Mönsterås.se: "Spara vatten"

2017-04-20    Eksjö.se: "Begränsning av vattenanvändningen i Eksjö tätort"

2017-03-01    Jag har ändrat inställning för mätstationen i Linneån. Flödesmätning kommer därför att ändras.

2017-02-01    Nu fungerar datainhämtning.

2017-01-31    Datainhämtningen från våra mätstationer fungerar inte för tillfället. Vi jobbar på att lösa problemet.

2016-11-24    Eksjö.se: "Begränsningar av vattenanvändningen"

2016-11-03    Äntligen har det kommit lite nederbörd! Vi tappar just nu så lite vatten vi kan ur de sjöar vi reglerar, för att så snabbt som möjligt få upp vattennivån i dessa. Många sjöar har fortfarande mycket lågt vattenstånd, och det är viktigt att vi hushåller med den nederbörd som nu kommer så att vi får mesta möjliga effekt av denna innan det kommer kallare väder.

2016-10-20    Vår nivågivare för flöde i Silverån har under en längre tid legat över aktuell vattennivå. Därav visas inget flöde för Silverån just nu. Anledningen till det låga flödet är att vi vill få upp vattennivån i Hulingen så fort som möjligt eftersom den just nu är väldigt låg.

2016-07-19     Vid våra flödesmätningsstationer mäter vi flödet genom att mätanivå eller tryck och sedan omvandla det till flöde. Vattennivån iFuseån ligger för tillfället under tryckgivarens nivå och vi kan tyvärr inte sänkatryckgivaren mer. Tills vidare åker vi och mäter nivån manuellt två gånger pervecka.

2016-06-20    Sävsjö.se: "Spara på vattnet!"

2016-06-18    Hultsfred.se: "Hjälp till att spara vatten, du kan bidra"

2016-06-16    Mönsterås.se: "Vatten - en livsnödvändig resurs"

2016-06-15    P4 Kalmar: "Vattenkris på bruket i Mönsterås"

2016-06-04    SVT rapporterar: "Den värsta svenska vattenkrisen på 50 år"

2016-06-03    Mycket tyder på att vi har en lång torrperiod framför oss. Mer information om det aktuella läget kan ni hitta här: http://vattenwebb.smhi.se/hydronu/  och här: http://vattenwebb.smhi.se/modelgroundwater/uc_presentstate/index.html

2016-05-16    19,6 mm visar vår regnmätstation i Holsbybrunn. Bra!2016-05-09    Det är prognostiserat regn i slutet av veckan. Bra, det behöver vi!

2016-04-04    Nu sparar vi på vatten! Grundvattennivåerna är mycket låga för årstiden, vilket dels beror på den tidiga och väldigt begränsade vårfloden.  De röda linjerna på prognoskartan nedan visar att flödena också är under det normala. 

2016-03-18    Marens nivå ökar inte lika snabbt som tidigare prognoser indikerade. Nya prognoser visar lägre tillrinning från Marens delavrinningsområde (se bild nedan). Tappningen ut från Maren ligger på miniminivå.2016-03-02    Marens avrinningsområde är relativt litet vilket är huvudanledningen till att sjönivån är låg just nu. Enligt prognosen kommer Marens nivå under de närmaste veckorna att stiga med ca 70 cm.

2016-02-10    Vårflod i mitten av februari!? Prognoserna visar att flödet vid Emsfors kommer att kulminera i mitten av nästa vecka.

2015-11-18    Den nya mätstationen vid Blankaström finns tillgänglig här på hemsidan sedan några veckor tillbaka. Mätvärdena stämmer emellertid inte riktigt och vi kommer att åtgärda detta så snart vi kan.

2015-10-22    Vi har uppdaterat kartan med mätstationer. Kom gärna med förslag på hur vi kan göra den ännu tydligare/bättre. Kontakta Ilan på 070-534 00 45 eller på ilan.leshem@eman.se. Tack!

2015-10-12    Flödet är mycket lägre än normalt.  Vi hoppas på regn! Nedan syns en skärmdump från SMHIs tjänst HydroNu, där röd färg indikerar låga flöden.

2015-08-31    Mätdata på hemsidan kommer att synas igen inom kort. Vi har ett tillfälligt problem med servern.

2015-08-19    Flödeprognos för kommande 10 dygn finns på SMHI:s hemsida:  http://vattenwebb.smhi.se/hydronu/

2015-07-21    Tryckgivaren i Hagelsrum är trasig. Vi kommer att installera en ny inom kort.

2015-03-04    Flödet i Linneån har korrigerat. Felet var nästan 40 % och orsakade av ändring i tvärsektionen.

2015-03-03    Enligt prognoserna kommer flödet vid Emsfors att vara över 50 m3/s under den närmaste 10-dygnsperioden. 

2014-12-29    Nu är det vinter i avrinningsområdet!

19/12-14    Enligt prognoserna kommer flödet i Emåns huvudfåran att öka under kommande dagarna till över   60 m3/s.

På SMHI:s hemsida kan man se flödesprognoser för kommande 10 dygn:  http://vattenwebb.smhi.se/hydronu/

21/10-14     Mätstationerna i Mariannelund och Stensåkra omkalibrerat, kurvorna kommer därmed att justeras.

18/9-14   Problem med dataöverföring till vår hemsida beror på ett antal elavbrott under den senaste tiden.

7/8-14    Vi har tekniska problem ned mätstationer i Emsfors och Emmenäs. För flöde data kontakta mig på 070 5340045 eller maila till  ilan.leshem@eman.se.

22/7-14    Mätstationen i Emsfors är trasig p.g.a åska. Stationen kommer att laga så snabb som möjligt.

17/7-14     Vi byter server just nu och det kommer att ta några dagar innan allt fungerar som det ska, graferna på flöde och nivå kan komma lite senare.

11/3-14  Vårfloden var på gång? Lite tidigare i år och betydlig mildare än tidigare år.

27/9-13  Vattennivån i sjöarna och vattendragen fortsätter att sjunka till en nu kritisk nivå. Vi hoppas att det vänder inom kort då avdunstningen minskar och nederbörden förhoppningsviss kommer att öka. Vi hade 90% fyllnadsgrad i vattenmagasinen i början av juli vilket bidragit till att vi kunnat upprätthålla ett basflöde under denna mycket torra period. 

4/7-13      Flödet i huvudfåran och i biflödena har nu kulminerat, och vattennivåerna i sjöarna är på väg ner. Enligt SMHI ser det inte ut att bli mer regn under de närmaste 10 dagarna.

29/6-13    Flödet har kulminerat i Emmenäs på 26 m3/s, men kommer att ligga på nuvarande nivå i ytterligare några dagar. Längre nedströms får vi vänta ytterligare några dagar på att flödet ska kulminera.

27/6-13    Läget har stabiliserats och sjönivåerna stiger inte längre. Flödet i huvudfåran och i biflödena har kulminerat.

26/6-13    Enligt de uppgifter som Emåförbundet har fått in beträffande mängden regn, har det kommit mellan 60 - 70 mm i de nedre delarna av avrinningsområdet. I Vetlanda kom det endast 25 millimeter.
Det är inte alls samma situation som förra året vid den här tiden. Vi har kontroll över de magasin som vi reglerar och följer väderutvecklingen noga.

12/6-13    Flödet minskar i hela Emåns vattensystem och vi förbereder oss inför högsommar. Vi minskar tappningen för att försöka hålla en jämn vattennivå  under sommaren. 26/4-13    Vattendrag är sjunkande eller har stabiliserats. I Emsfors kommer att sjunka under helgen.

16/4-13    Vårfloden är på gång! Lite senare i år och betydlig mildare än tidigare år. Enligt våra prognoser kommer medelstora vattendrag att kulminera redan i slutet av denna vecka. Huvudfåran kommer att fortsätta stiga även nästa vecka.

13/3-13     Varför varierar flödet vid Emsfors? Jag kontaktade Länsstyrelsen i onsdag förre veckan och även igår. Utredning ligger hos Länsstyrelsen!

26/2-13 SMHI:s prognos, dagsmeja.29/1-13    Sektionen i vattendrag minskar p.g.a isblock som lägger sig vid kanterna. Vattennivå stiger! Bilden förklarar fenomenet.23/1-13    Kan inte förklara varför mätstationen i Hjortesjön visar en nivå ökning, nivån ligger på 131,14. Vi kommer att rätta till felet inom kort.

9/1-13    Flödet kommer att fortsätta stiga i Emåns huvudfåra och Gårdavedaån. I Gårdavedaån kommer det att kulminera  runt 20 m3/s om en till två dagar. I Emåns huvudfåra kommer det att kulminera runt 95 m3/s  om två till tre dagar.

5/1-13    Det stiger fortfarande i de medelstora vattendragen och därmed i huvudfåran.  I Mariannelund kulminera det under natten till lördag I Gårdavedaån kommer det att stiga även nästa vecka. I huvudfåran kommer flödet att fortsätta stiga hela nästa vecka.

2/1-13    Kulmen i de småvattendragen har nåtts men det stiger fortfarande i de medelstora vattendragen och därmed i huvudfåran. I Mariannelund kommer det att kulminera under naten till torsdag (ca 10.5 m3/s).  I Gårdavedaån kommer det att stiga fram till nästa vecka. I huvudfåran kommer flödet att fortsätta stiga hela nästa vecka, jag räknar med ökning på 25 m3/s.

1/1-13    Gott Nytt År!  Till följd av mild vädret ökar flödet kraftig.  Nivåerna i de reglerande vattenmagasinen kommer att stiga under dem närmaste dagarna.

27/12-12    Flöden kommer att öka successivt under helgen och nästa vecka p.g.a. det milda vädret som förväntas.  Vi räknar med ökning på minst 15 m3/s i huvudforan fram till slutet av nästa vecka.

9/12-12     Undrar ni varför stationen i Emmenäs visar så höga flöden? Förklaringen är att det inte är nivån som ökar utan tvärsektionen som minskar!

Vi mäter nivån i vattendrag och omvandlar det till flödet genom att mäta tvärsektionen och vattenhastighet och multiplicera area (m) med vatten hastighet (m2/s) då får vi (m3/s). Nu, när det är så kallt, fryser det längs kanterna och tvärsektionen minskar. Vattennivån stiger och vi får fel i mätningarna av flödet. Vi kan tyvärr inte kompensera felet eftersom vi inte har möjlighet att uppskatta hur stor tvärsektionen är.

5/12-12     Härligt med lite snö! Nu lagras allt på backen. Vi kommer att mäta vatteninnehållet i snön från slutet av januari till snösmältning. Relativ hög flödet vid Emsfors men flödet kommer att minska successivt under nästa vecka.

25/10-12  Mätstationen i Pauliströmsån är  igång, äntligen! Vi kommer att omkalibrera stationen.

Följ SMHI:s vädervarningar kring höga flöden i Kalmar län

19/7-12 Nu är det bara kritiskt i Maren och Kråketorp. Maren har under natten stigit 1 cm och i Kråketorp har det också ökat. Övriga vattendrag är sjunkande eller har stabiliserats. I Hagelsrum, Hjortesjön och Flen stängs luckor under dagen. I Emsfors har det varit stabilt på 126 m3/s under det senaste dygnet. Prognosen är att, utifrån dagens läge, det i Emsfors sjunker till 80 m3/s i mitten av nästa vecka.

18/7-12 Nästan samtliga nivåer och flöden har det senaste dygnet varit stabila eller sjunkande. Det är endast i Kråketorp som vi fortfarande ser stigande nivåer. Räddningsjänsten Hultsfred håller koll. I Flen, Hagelsrum, Hjortesjön och Solgenån kommer vi successivt att stänga för att minska trycket nerströms. Kulmen kommer att passera Emsfors inom kort. Där har nivån under det senaste dygnet stabiliserats på 126 m3/s. Även i Maren har kulmen passerats och nivåerna kommer långsamt att sjunka. Minskning även i Saden -1cm, Hulingen/Silverån -4cm, Hjortesjön -5 cm, Saljen -1 cm och Grumlan har minskat (-2 cm).

17/7-12 Bellen har börjat minska, -2 cm sedan igår. Mätaren i Flen visar fel värde då den sitter för nära dammluckorna. Här kommer vi börja stänga om ett par dagar då nivåerna börjar sjunka till övre dämningsgräns. Hjortesjön sjunker och här stänger vi fler luckor under dagen. Hulingen har under natten sjunkit med 1 cm och beräknas sjunka med 8 cm inom 3 dagar. Saden har minskat med 1 cm under natten och om det fortsätter sjunka kommer vi att börja stänga där. Saljen är oförändrad, här rinner det över friborden så den reglerar sig själv. Nivåerna har ökat kraftigt i Kråketorp och här håller räddningstjänsten Hultsfred koll. Silverån har minskat men eftersom mätaren är trasig är det osäkert hur mycket. Kulmen har inte passterats i Emsfors. Förväntad nivå om ett par dagar ligger mellan 130-135 m3/s.
Gårdvedaån och Maren är fortsatt problematiskt. I Maren har någon stängt de öppna luckorna vilket ställt till större problem än förväntat för markägarna. Vi är tacksamma om regleringen får skötas av Emåförbundet som har helheten på vattensystemet och dess nivåer. 

16/7-12 Sjön Maren tappas nu långsamt för att påverka flödet nedströms så lite som möjligt. Sjön Saljen däms ett par dagar till. I Emåns huvudfåra kommer det att vara oförändrat läge runt Järnforsen och i tillrinningen från Gårdvedaån medan det från Silverån är minskade flöden. Kulmen har inte passerats i Emsfors. Där har dock ett planerat arbete vid dammen i Karlshammar gjort att flödet under natten till måndagen tillfälligtvis har ökat. Genom Emsfors flödar nu 123 kubikmeter vatten per sekund och flödet kommer att stiga några dagar till. Flen har minskat kraftigt och där kommer dammluckor att stängas där under dagen. Hulingen ligger stabilt på +97,13. Solgenån minskar sakta medan Saljen fortfarande stiger.

15/7-12 Grumlan stiger fortfarande. Alla luckor är öppna i Mela. Flen och Hjortesjön sjunker. Hulingen ligger kvar på +97,13.
Flödet minskar i huvudfåran i Emmenäs. Mycket regn har fallit i området söder om Målilla i natt vilket gör att vi måste öppna mer i Maren. Kulmen har inte nåtts ännu i Emsfors. Flödet i dag är 123 m3/s

14/7-12 Läget stabiliseras ytterligare i de övre delarna av systemet, undantaget är Grumlan och Flögen där nivåerna fortfarande stiger. Flödet i huvudfåran har kulminerat i Målilla. Flödet kommer att öka nedströms Högsby. Flödet i Emsfors är i dag 114 m3/s och stigande. 
Hjortesjön har kulminerat, Saljen stiger fortfarande, och får stiga ytterligare något. Maren kan stiga ytterligare 20 cm. 

13/7-12 Läget har stabiliserats på de flesta håll inom avrinningsområdet. Grumlan stiger fortfarande och kommer att göra så ett tag till. Alla luckor i utloppet är maximalt öppna. Kulmen är nådd i Hulingen, Hjortesjön, i huvudfåran i Målilla. Flödet i Emsfors stiger fortfarande, är i dag 99 m3/s. Inga extrema dederbördsmängder förväntas de närmaste dagarna, endast skurar med eventuellt åska.

12/7-12 Problemen vid utloppet från sjön Flen är åtgärdade. Något minskande flöde, men fortfarande högt. Hulingen stiger fortfarande och beräknas göra så i ytterligare några dagar. Flödeskulmen tycks ha nåtts i huvudfåran i Emmenäs (108 m3/s), men ännu inte i Högsby. Vattennivån i Saljen, Hjortesjön, Maren, Saden och Grumlan stiger fortfarande. Flödet i Gårdvedaån nedströms Virserum väntas öka på grund av ökad tappning Hjortesjön. Vi beräknar inte öka tappningen från Saljen för tillfället, detta för att undvika ytterligare flödesökning nedströms Virserum. Mätstationerna i Pauliströmsån och i Hagelsrum tycks ha skadats av det kraftiga flödet. Kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Vädermässigt är vi inne i en ostadig period med regnskurar och möjligtvis åska. 

11/7-12 Flödet i Mariannelund har minskat, så där är nu inga problem. Hulingen stiger fortfarande några dagar. Luckorna vid utloppet från Hulingen i Hagelsrum är fullt öppna. Flödet har kulminerat i huvudfåran i Målilla. Flödet nedströms Målilla i huvudfåran är cirka 100 m3/s. Maxflöde i Högsby är beräknat till 120 m3/s. Flödestoppen kommer att inträffa inom ett par dagar.

9/7-12 Det kraftiga regnet över området med 111 mm i Målilla och kanske ännu mer i andra områden har orsakat problem i framförallt Silverån. Flödet i Mariannelund kulminerar under dagen på 26 m3/s. Hulingen stiger och tappningen i Hagelsrum kommer att i nuläget maximeras till 20 m3/s. Flödeskulmen kommer att förflyttas nedströms, och bedöms komma till Högsby kommun i mitten av nästa vecka. Ett beräknat maxflöde är cirka 100 m3/s

26/6-12 Mer än 60 mm regn har falligt på månget ställe i avrinningsområdet.  Det skapar en hel del problem när det regnar så mycket på en  gång samtidigt som vi behöver fylla på en del sjöar som  t.ex. Hjortesjön och Saljen. Flöden kommet att öka under den närmaste tiden och vi kommer att uppdatera graferna under dagen.

7/6-12    Mätstationen i Fuseån har omkalibrerats.

25/5-12    Det ser ut som att flöde variationen som orsakat av ett tekniskt problem i Karlshammar kommer att upphöra. Vi håller tummarna och hoppas på en lugn helg!

16/3-12    Mätstationen i Saden blåstes ner. Vi jobbar med att få igång stationen.

3/2-12     Varför visar några stationer höga flöden nu (i bl.a. Emmenäs)? Flödet ökar inte utan det är tvärsektionen som minskar!

Vi mäter nivån i vattendrag och omvandlar det till flödet genom att mäta tvärsektionen och vattenhastighet och multiplicera area (m) med vatten hastighet (m2/s) då får vi (m3/s). Nu, när det är så kallt, fryser det längs kanterna och tvärsektionen minskar. Vattennivån stiger och vi får fel i mätningarna av flödet. Vi kan tyvärr inte kompensera felet eftersom vi inte har möjlighet att uppskatta hur stor tvärsektionen är.

Emsfors Figgölehult Maren Hjortesjön Kråketorp Bäckeby Emmenäs Hagelsrum Hulingen Flen Pauliströmsån Boanäsdammen Bellen Solgenån Stensåkra Mariannelund Saljen Fuseån Linneån Högsby Lönneberga Linden Torsjöån Saden Blankan Hjalten Solgen Solgen

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår