Foto Naturhistoriska riksmuseet

Nissöga

Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)

Nissögat är för de flesta en okänd svensk fiskart som är närmast besläktad med grönlingen. Den fångas sällan med handredskap eftersom den först och främst är mycket ovanlig men samtidigt småvuxen och nattaktiv. Nissöga saknar för närvarande ekonomisk betydelse, men har förmodligen haft viss betydelse som agnfisk. Liknande arter fiskas och äts i betydande omfattning i östra Asien. Enstaka fynd har gjorts i Emåns huvudfåra nedströms Högsby med hjälp av elfiske, senast sommaren 1999. Arten finns dessutom inrapporterad från Grönskogs­sjön och Kärrhultesjön. Nissöga upptas i gällande svenska rödlista som sällsynt (Ahlén & Tjernberg, 1996). Som motivering därtill anges att arten är känd från relativt få lokaler, de flesta representerade av insamlingar under 1800-talet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår