Foto: Emåförbundet

Lake

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Laken är den enda sötvattenlevande torskartade fisken och dess släktdrag med övriga torsk­fiskar känns igen på underkäkens skäggtöm. Den lever framförallt i djupa sjöar och vatten­drag med kallt och klart vatten. Inom Emåns avrinningsområde finns den sparsamt till allmänt i så gott som hela systemet inklusive små källflöden. Arten är den fjärde vanligaste. Laken har troligen minskat i vissa sjöar p.g.a. dåliga syreförhållanden i bottenvattnet. Fisket efter lake är en gammal tradition och både dess kött, lever och rom anses välsmakande, skinnet användes förr till bl.a. klädesplagg. Sportfisket efter lake är en relativt outnyttjad resurs men i vissa sjöar och vattendrag är fisket mycket populärt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår