Vattenförvaltning

År 2000 beslutade Sveriges riksdag att anta EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet syftar till  att vårda och säkra våra gemensamma vattenresurser. Vi har alla ett ansvar gentemot framtida generationer att bibehålla och förbättra vattenkvaliteten. Vatten är gränslöst och därför måste vi samarbeta över nationsgränser och andra administrativa gränser.

Emåns vatten rör sig oberoende av läns- och kommungränser, ett effektivt vattenarbete måste därför ske avrinningsområdesvis. Emåförbundet skall verka som ett s.k. vattenråd där alla aktörer arbetar mot samma mål utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Läs mer om Svensk vattenförvaltning på vattenmyndigheternas hemsida.

Emån tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och länsstyrelsen i Kalmar är utsedd till vattenmyndighet för disktriktet. Distriktet består av 10 län, 91 kommuner och 2,9 miljoner invånare. För mera information gå in på Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikts hemsida.

VattenInformationsSystem Sverige

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS finns för dig som dagligen arbetar med vattenfrågor. Informationen är också tillgänglig för allmänheten, alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten.

Mycket av informationen som finns i VISS kan vara svår att förstå om man inte är insatt i alla termer som används inom vattenförvaltningen. Därför finns VISS-hjälp som förklarar olika begrepp samt hur man går tillväga för att hitta den information man söker. Man kan även skicka mail med frågor till supporten i VISS-hjälp.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår