Foto: Emåförbundet

Mal

Silurus glanis (Linnaeus, 1758)

Emån är troligtvis ett av de viktigaste vattnen för mal i norra Europa. Malen är en s.k. postglacial relikt och den vandrade in i Östersjön under Ancylustiden för 9000 till 7200 år sedan. Arten har gått tillbaka kraftigt de senaste hundra åren och Sverige är det enda land i Norden där malen ännu har etablerade bestånd. I Sverige lever malen på gränsen av sitt naturliga utbredningsområde och det är framförallt temperaturen som styr dess överlevnad på lång sikt, eftersom den är beroende av varma och långa sommarhalvår för att lyckas med sin reproduktion. Malen är europas största sötvattensfisk och en utpräglad rovfisk som framförallt jagar under dygnets mörka timmar.

Kärnområdet för malen i Emån är de nedre delarna från mynningen upp till Högsby.  På denna sträcka finns många miljöer som är lämpliga för mal och numera är det väl känt att malen trivs på både lugnflytande och strömmande sträckor. Malen har tveklöst gynnats av de senaste decenniernas allt varmare klimat. Provfiskeundersökningar med hjälp av ryssjor, utförda av länsstyrelsen i Kalmar sedan 2006, visar att malen är en av de vanligast förekommande fiskarterna i Emåns nedre delar och förekommer i alla storlekar. Reproduktionsframgångarna framgår också tydligt vid fiskeriverkets elfiskeundersökningar där småmalar fångats regelbundet under 2000-talet. Även om malen numera är fridlyst och skyddad från allt fiske (SFS 1994:1716) betraktas arten av många som en potentiell sportfiskeresurs i Emån.

Innan fridlysningen har flera stora malar fångats i Emån genom åren och det gällande svenska rekordet är en fisk på 60,1 kg som fångades vid Emsfors 1981. På samma ställe fångades 1979 en bjässe på 56,5 kilo. Sedan slutet av 1990-talet fångas regelbundet mal på flugspö vid Em, vilket tidigare varit ovanligt. Den största kända mal som påträffats i Emån hittades död vid en kraftverksdamm 1921 och vägde ca 140 kg, med en längd på 3,5 meter. Fyndet skapade stor uppståndelse, man kallade på länsman eftersom man trodde det var en drunknad. Ett fotografi och en modell på malen i dess naturliga storlek finns att beskåda på Emåns Ekomuseum i Bodafors.

Nils-Erik Eriksson visar en modell av den största kända malen från Emån, Emåns Ekomuseum i Bodafors

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår