2014-04-11

Lövhultsbäcken får nytt liv!

I samarbete med Nässjö kommun driver Emåförbundet ett s.k.LONA-projekt som syftar till att restaurera en del av den sänkta ochkanaliserade Lövhultsbäcken. Tanken är att åtgärden ska bli ett pedagogiskt exempel på god vattenvård ur många perspektiv.

Lövhultsbäcken är starkt påverkad genom rensning och rätning. Inom ramen för det aktuella LONA-projektet ska ett demonstrationsområde skapas där ca 200meter av bäcken å-planrestaureras. Det betyder att bäcken återfår sitt slingrande lopp medflacka slänter, ett s.k. svämplan återskapas. Detta blir en liten oas i detpopulära friluftsområdet Lövhult. 

Grävarbetet slutfördes i början av april medmycket gott resultat, nu får såren läka innan nästa steg dåinformationsskyltar, bänkar och bord ska sättas upp. Allmänheten kommer sedanatt bjudas in till en vattenkväll vid bäcken där vi informerar om åtgärden,kantzonernas betydelse och livet i vattnet m.m.  

 


Den aktuella sträckan av Lövhultsbäcken före åtgärd.


Bäckens nya sträckning tar form...


Lövhultsbäcken i ny skepnad! När markvegetationen återetablerar sig
så kommer det se ut som om bäcken alltid sett ut så här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår