2014-10-28

Höga halter av PFOS i Emån

För en dryg vecka sedan annonserades såväl i lokalpress som i riksmedia att SLU funnit förhöjda halter av högflourerade ämnen (PFAA, eller "flamskyddsmedel") i bl.a. vatten från Emån. Tidigare har det även rapporterats fynd av högflourerade ämnen i dricksvatten på flera ställen i Sverige - vilket lett till att vattentäkter fått strypas eller stängas helt. Som en följd av detta har SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört provtagning i 41 olika vattendrag i hela Sverige, däribland Emån vid Emsfors. SLU:s sammanfattning av undersökningen, samt länk till rapport finns här

Bland de högflourerade ämnena är det särskilt PFOS som man haft särskild fokus på - då detta ämne har ett gränsvärde enligt europeiska miljökvalitetsnormer. på 12 stycken av de 41 undersökta vattendragen överskreds detta gränsvärde och de uppmätta halterna i Emån hamnade bland de 5 högsta. Med anledning av detta har länsstyrelsen i Kalmar, tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län och med stöd av Emåförbundets avsatta medel för screening, initierat en fördjupad undersökning av PFAA i Emån genom provtagning av fisk och utter samt vattenprover.

Emåförbundet har de senaste veckorna tagit vattenprover och genomfört fiske av abborre för analys av PFAA i Aspödammen, Järnsjön, Hulingen, Grönskogssjön och Nötöfjärden vid Påskallavik.

Bakgrunden till höga halter av PFAA samt information om provtagningsprogrammet finns att läsa i länsstyrelsens PM här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår