2015-04-30

Resultat PFAS-undersökning

För att undersöka spridningen av PFAS och PFOS i Kalmar läns vattenförekomster genomfördes enscreeningundersökning av dessa ämnen 2014-2015. Inom Emåns vattensystem analyserades vattenprover samt fiskmuskel från abborre från Hulingen, Järnsjön, Grönskogssjön och Nötöfjärden.

PFOS detekterades i samtliga vattenprover, men inte i något fall låg halterna i nivå medgränsvärdet för enstaka stickprov. Inte heller vad gäller halter i fiskmuskel så uppvisade någon av lokalerna halter över gränsvärdet.
Läs mer om undersökningarna på länsstyrelsens webplats eller i länsstyrelsens PM.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår